เลี่ยงเฮงไถ่

เลี่ยงเฮงไถ่ ประกอบกิจการทำของใช้เล็ก ๆ จากโลหะ เช่น แกนและบล๊อกพิมพ์ต่าง ๆ อยู่ที่อำเภอคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนโรงงาน: 1-64(9)-66/22

ชื่อโรงงาน: เลี่ยงเฮงไถ่

ผู้ประกอบการ: นายอุ้ยซ้ง แซ่ตั้ง

ประกอบกิจการ: ทำของใช้เล็ก ๆ จากโลหะ เช่น แกนและบล๊อกพิมพ์ต่าง ๆ

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 419/1 หมู่
ซอย สุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท
ตำบลคลองตัน อำเภอคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์: 3923417

TSIC: 25992

Comments are closed.