เจริญชัยการช่าง

เจริญชัยการช่าง ประกอบกิจการรับจ้างกลึง และเชื่อมโลหะ อยู่ที่อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-64(13)-3/41สค

ชื่อโรงงาน: เจริญชัยการช่าง

ผู้ประกอบการ: นางบุญธร แก้วดี

ประกอบกิจการ: รับจ้างกลึง และเชื่อมโลหะ

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 355 หมู่ 4
ซอย วปอ.11 ถนนเศรษฐกิจ1
ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน
สมุทรสาคร 74110

โทรศัพท์: 846110

TSIC: 28221

Comments are closed.