อู่เอกชัย

อู่เอกชัย ประกอบกิจการต่อตัวถังรถยนต์แสตนเลส อยู่ที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-77(1)-1/33สค

ชื่อโรงงาน: อู่เอกชัย

ผู้ประกอบการ: นายอานนท์ ศรีแสงแก้ว

ประกอบกิจการ: ต่อตัวถังรถยนต์แสตนเลส

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 923/251 ก. หมู่
ซอย ถนนเอกชัย
ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร
สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์: 412952

TSIC: 29101

Comments are closed.