อู่ซ้งบริการ

อู่ซ้งบริการ ประกอบกิจการซ่อมและพ่นสีรถยนต์ อยู่ที่อำเภอประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-95(1)-3/52

ชื่อโรงงาน: อู่ซ้งบริการ

ผู้ประกอบการ: นายกอบชัย พิริยะทรัพย์

ประกอบกิจการ: ซ่อมและพ่นสีรถยนต์

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 2 หมู่
ซอย ศรีนครินทร์ 47 ถนนศรีนครินทร์
ตำบลหนองบอน อำเภอประเวศ
กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์: 02-322-8918

TSIC: 33121

Comments are closed.