ห้างหุ้นส่วนสามัญ สถานีบ่มใบยาสบหนอง

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สถานีบ่มใบยาสบหนอง ประกอบกิจการบ่มใบยาสูบ อยู่ที่อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-1-1/19นน

ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนสามัญ สถานีบ่มใบยาสบหนอง

ผู้ประกอบการ: นายประยูร ไชยสุวรรณ

ประกอบกิจการ: บ่มใบยาสูบ

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 189 หมู่ 10
ซอย 0 ถนนวรนคร
ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา
น่าน 55140

โทรศัพท์: 081-8827568

TSIC: 12001

Comments are closed.