ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.การ์เม้นท์ แอนด์ ซัพพลายส์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.การ์เม้นท์ แอนด์ ซัพพลายส์ ประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผ้า อยู่ที่อำเภอพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนโรงงาน: 1-28(1)-20/46

ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.การ์เม้นท์ แอนด์ ซัพพลายส์

ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.การ์เม้นท์ แอนด์ ซัพพลายส์

ประกอบกิจการ: ตัดเย็บเสื้อผ้า

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 867/195 หมู่
ซอย สุขุมวิท 101 ถนนสุขุมวิท
ตำบลบางจาก อำเภอพระโขนง
กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์:

TSIC: 14111

Comments are closed.