ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวียงน่าน เทรดดิ้ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวียงน่าน เทรดดิ้ง ประกอบกิจการร่อนหรือคัด กรวดหรือทราย อยู่ที่อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-3(3)-7/53นน

ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวียงน่าน เทรดดิ้ง

ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวียงน่าน เทรดดิ้ง

ประกอบกิจการ: ร่อนหรือคัด กรวดหรือทราย

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ นส.3 ก.เลขที่ 761 หมู่ 8
ซอย ถนน
ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง
น่าน 55130

โทรศัพท์: 081-7722447

TSIC: 8103

Comments are closed.