ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสุริยงค์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสุริยงค์ ประกอบกิจการทอผ้ายืด (จำนวนเครื่องทอ 25 เครื่อง) อยู่ที่อำเภอบางกอกใหญ่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนโรงงาน: 2-24-12/24

ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสุริยงค์

ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสุริยงค์

ประกอบกิจการ: ทอผ้ายืด (จำนวนเครื่องทอ 25 เครื่อง)

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 740/9 หมู่
ซอย เกษจำเริญ ถนนเพชรเกษม
ตำบลวัดท่าพระ อำเภอบางกอกใหญ่
กรุงเทพมหานคร 10600

โทรศัพท์:

TSIC: 13999

Comments are closed.