ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งบัวทอง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งบัวทอง ประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผ้า อยู่ที่อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: จ2-28(1)-24/48นบ

ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งบัวทอง

ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งบัวทอง

ประกอบกิจการ: ตัดเย็บเสื้อผ้า

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 128/35 หมู่ 2
ซอย ถนนติวานนท์
ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี
นนทบุรี 11000

โทรศัพท์:

TSIC: 14111

Comments are closed.