ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครน่าน ออกซิเจน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครน่าน ออกซิเจน ประกอบกิจการถ่ายบรรจุก๊าซออกซิเจน อยู่ที่อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-91(2)-26/56นน

ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครน่าน ออกซิเจน

ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครน่าน ออกซิเจน

ประกอบกิจการ: ถ่ายบรรจุก๊าซออกซิเจน

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 146 หมู่ 4
ซอย ถนน
ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง
น่าน 55130

โทรศัพท์:

TSIC: 25122

Comments are closed.