ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี-เท็ค เอ็นจิเนียริ่ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี-เท็ค เอ็นจิเนียริ่ง ประกอบกิจการทำเครื่องซักผ้า, ตู้อบผ้า, ถังเหล็ก ได้ปีละ 10 ชิ้น อยู่ที่อำเภอบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-64(1)-2/32

ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี-เท็ค เอ็นจิเนียริ่ง

ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี-เท็ค เอ็นจิเนียริ่ง

ประกอบกิจการ: ทำเครื่องซักผ้า, ตู้อบผ้า, ถังเหล็ก ได้ปีละ 10 ชิ้น

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 43/1 หมู่ 10
ซอย ถนนบางนา-ตราด
ตำบลบางนา อำเภอบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์: 3938852

TSIC: 25122

Comments are closed.