ส.บริสุทธิ์บริการ

ส.บริสุทธิ์บริการ ประกอบกิจการซ่อมเครื่องยนต์ อยู่ที่อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: จ2-65-7/35สพ

ชื่อโรงงาน: ส.บริสุทธิ์บริการ

ผู้ประกอบการ: นางเกรียง บริสุทธิ์

ประกอบกิจการ: ซ่อมเครื่องยนต์

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 384 หมู่ 3
ซอย ถนน
ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง
สุพรรณบุรี 72160

โทรศัพท์:

TSIC: 28110

Comments are closed.