สีดาการเกษตร

สีดาการเกษตร ประกอบกิจการอบพืชผลทางการเกษตร อยู่ที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-2(1)-5/54ชม

ชื่อโรงงาน: สีดาการเกษตร

ผู้ประกอบการ: นางยุพาพร ศรีสอนใจ

ประกอบกิจการ: อบพืชผลทางการเกษตร

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 215 หมู่ 5
ซอย ถนน
ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง
เชียงใหม่ 50120

โทรศัพท์: 081-6720178

TSIC: 10411

Comments are closed.