สันป่าตองการช่าง

สันป่าตองการช่าง ประกอบกิจการซ่อมส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์เครื่องจักรสำหรับใช้ในการกสิกรรม อยู่ที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

เลขทะเบียนโรงงาน: 1-66-4/33ชม

ชื่อโรงงาน: สันป่าตองการช่าง

ผู้ประกอบการ: นายชาญชัย โพรัชกุล

ประกอบกิจการ: ซ่อมส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์เครื่องจักรสำหรับใช้ในการกสิกรรม

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 63/2 หมู่ 1
ซอย ถนนเชียงใหม่-ฮอด
ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง
เชียงใหม่ 50120

โทรศัพท์:

TSIC: 28219

Comments are closed.