สหกรณ์การเกษตรเมืองสอง จำกัด

สหกรณ์การเกษตรเมืองสอง จำกัด ประกอบกิจการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ อยู่ที่อำเภอสอง จังหวัดแพร่

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-43(1)-32/51พร

ชื่อโรงงาน: สหกรณ์การเกษตรเมืองสอง จำกัด

ผู้ประกอบการ: สหกรณ์การเกษตรเมืองสอง จำกัด

ประกอบกิจการ: ผลิตปุ๋ยอินทรีย์

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 527 หมู่ 6
ซอย 0 ถนน0
ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง
แพร่ 54120

โทรศัพท์:

TSIC: 20121

Comments are closed.