สมศักดิ์เฟอร์นิเจอร์

สมศักดิ์เฟอร์นิเจอร์ ประกอบกิจการทำเครื่องเรือนด้วยไม้แปรรูป เช่น ตู้ โต๊ะ และเก้าอี้ อยู่ที่อำเภอบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนโรงงาน: ศ3-37-51/33

ชื่อโรงงาน: สมศักดิ์เฟอร์นิเจอร์

ผู้ประกอบการ: นายสมศักดิ์ หิรัณย์วชิรา

ประกอบกิจการ: ทำเครื่องเรือนด้วยไม้แปรรูป เช่น ตู้ โต๊ะ และเก้าอี้

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 161/3-5 หมู่
ซอย ไสวสุวรรณ ถนนประชาราษฎร์สาย 1
ตำบลบางซื่อ อำเภอบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร 10800

โทรศัพท์: 5854027

TSIC: 16220

Comments are closed.