สมบูรณ์การช่าง

สมบูรณ์การช่าง ประกอบกิจการซ่อมรถยนต์ อยู่ที่อำเภอสอง จังหวัดแพร่

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-95(1)-3/40พร

ชื่อโรงงาน: สมบูรณ์การช่าง

ผู้ประกอบการ: นายสมบูรณ์ ร้องคำ

ประกอบกิจการ: ซ่อมรถยนต์

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 220/1 หมู่ 1
ซอย ถนนสายร้องกวาง-งาว
ตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง
แพร่ 54120

โทรศัพท์:

TSIC: 33121

Comments are closed.