สงวนยนต์

สงวนยนต์ ประกอบกิจการซ่อมรถจักรยานยนต์ อยู่ที่อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-95(1)-3/35อน

ชื่อโรงงาน: สงวนยนต์

ผู้ประกอบการ: นายสงวน แก้วเกษ

ประกอบกิจการ: ซ่อมรถจักรยานยนต์

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 134 หมู่
ซอย ถนนรักการดี
ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี
อุทัยธานี 61000

โทรศัพท์: 056-511934

TSIC: 33121

Comments are closed.