วิทยาเซอร์วิส

วิทยาเซอร์วิส ประกอบกิจการซ่อมอุปกรณ์การเกษตร เช่น รถไถเดินตาม รถอีแต๋น อยู่ที่อำเภอสอง จังหวัดแพร่

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-66-16/50พร

ชื่อโรงงาน: วิทยาเซอร์วิส

ผู้ประกอบการ: นายวิทยา กาศสนุก

ประกอบกิจการ: ซ่อมอุปกรณ์การเกษตร เช่น รถไถเดินตาม รถอีแต๋น

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 491 หมู่ 1
ซอย 0 ถนน0
ตำบลเตาปูน อำเภอสอง
แพร่ 54120

โทรศัพท์:

TSIC: 28219

Comments are closed.