ลี้เจริญยนต์

ลี้เจริญยนต์ ประกอบกิจการซ่อมและพ่นสีรถยนต์ อยู่ที่อำเภอยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-95(1)-46/37

ชื่อโรงงาน: ลี้เจริญยนต์

ผู้ประกอบการ: นายอิทธิพันธ์ หวังธนาลาภ

ประกอบกิจการ: ซ่อมและพ่นสีรถยนต์

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 501/50-51 หมู่
ซอย ถนนพระรามที่ 3
ตำบลช่องนนทรี อำเภอยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์:

TSIC: 33121

Comments are closed.