ร้านช่างอู๊ด

ร้านช่างอู๊ด ประกอบกิจการทำประตู-หน้าต่างเหล็กดัด อยู่ที่อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

เลขทะเบียนโรงงาน: จ2-63(2)-1/41พล

ชื่อโรงงาน: ร้านช่างอู๊ด

ผู้ประกอบการ: นางกัลยา แซ่ตั้ง

ประกอบกิจการ: ทำประตู-หน้าต่างเหล็กดัด

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 26/156 หมู่
ซอย ถนนวิสุทธิ์กษัตริย์
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก
พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์: 055-210473

TSIC: 25111

Comments are closed.