รุ่งโรจน์ธัญญกิจ

รุ่งโรจน์ธัญญกิจ ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 24 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-9(1)-28/34พช

ชื่อโรงงาน: รุ่งโรจน์ธัญญกิจ

ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่งโรจน์ธัญญกิจ

ประกอบกิจการ: สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 24 เกวียน/วัน

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 1245 หมู่ 11
ซอย ถนน
ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่
เพชรบูรณ์ 67140

โทรศัพท์:

TSIC: 10611

Comments are closed.