ม.ศิริสไพซ์โปรดักต์

ม.ศิริสไพซ์โปรดักต์ ประกอบกิจการทำเครื่องแกงสำเร็จรูป อยู่ที่อำเภอคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนโรงงาน: ศ1-13(8)-2/34

ชื่อโรงงาน: ม.ศิริสไพซ์โปรดักต์

ผู้ประกอบการ: นายศิริ และมัด

ประกอบกิจการ: ทำเครื่องแกงสำเร็จรูป

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 27 หมู่
ซอย สุเหล่าบางมะเขือ ถนนสุขุมวิท 71
ตำบลพระโขนง อำเภอคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์: 3927252

TSIC: 10771

Comments are closed.