มหาโชค

มหาโชค ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

เลขทะเบียนโรงงาน: จ1-9(1)-36/27ชร

ชื่อโรงงาน: มหาโชค

ผู้ประกอบการ: นางหนิ้ว ฟองเทพ

ประกอบกิจการ: สีข้าว

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ หมู่
ซอย ถนน
ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
เชียงราย 57210

โทรศัพท์:

TSIC: 10611

Comments are closed.