มนูญ

มนูญ ประกอบกิจการทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่นอิฐบล๊อค อยู่ที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

เลขทะเบียนโรงงาน: จ2-58(1)-3/43ชม

ชื่อโรงงาน: มนูญ

ผู้ประกอบการ: นายมนูญ บุญเรือง

ประกอบกิจการ: ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่นอิฐบล๊อค

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ หมู่
ซอย ถนน
ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง
เชียงใหม่ 50120

โทรศัพท์:

TSIC: 23953

Comments are closed.