พุ่มพวงทรัพย์คอนกรีต

พุ่มพวงทรัพย์คอนกรีต ประกอบกิจการทำคอนกรีตผสมเสร็จ อยู่ที่อำเภอสอง จังหวัดแพร่

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-58(1)-190/55พร

ชื่อโรงงาน: พุ่มพวงทรัพย์คอนกรีต

ผู้ประกอบการ: นางพลับพลึง พุ่มพวง

ประกอบกิจการ: ทำคอนกรีตผสมเสร็จ

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 0 หมู่ 12
ซอย ถนน
ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง
แพร่ 54120

โทรศัพท์:

TSIC: 23953

Comments are closed.