ประจวบศิลป์

ประจวบศิลป์ ประกอบกิจการทำเครื่องใช้จากไม้ (จามจุรี) อยู่ที่อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-36(1)-1/38ลพ

ชื่อโรงงาน: ประจวบศิลป์

ผู้ประกอบการ: นายประจวบ เตจาคำ

ประกอบกิจการ: ทำเครื่องใช้จากไม้ (จามจุรี)

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 67/1 หมู่ 8
ซอย ถนน
ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง
ลำพูน 51120

โทรศัพท์:

TSIC: 16230

Comments are closed.