บุญชัยการช่าง

บุญชัยการช่าง ประกอบกิจการทำผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น แบบแม่พิมพ์โลหะ อยู่ที่อำเภอคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-64(9)-84/23

ชื่อโรงงาน: บุญชัยการช่าง

ผู้ประกอบการ: นายชัย ฉัตรปทุมทอง

ประกอบกิจการ: ทำผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น แบบแม่พิมพ์โลหะ

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 18 หมู่
ซอย เจริญรัถ 22 ถนนเจริญรัถ
ตำบลคลองต้นไทร อำเภอคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600

โทรศัพท์:

TSIC: 25992

Comments are closed.