บุญกว้างเฟอร์นิเจอร์

บุญกว้างเฟอร์นิเจอร์ ประกอบกิจการผลิตตบแต่งดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องเรือน อยู่ที่อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

เลขทะเบียนโรงงาน: จ1-62-3/34ลพ

ชื่อโรงงาน: บุญกว้างเฟอร์นิเจอร์

ผู้ประกอบการ: นายบุญกว้าง แก้วสุข

ประกอบกิจการ: ผลิตตบแต่งดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องเรือน

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 38 หมู่ 1
ซอย ถนน
ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง
ลำพูน 51120

โทรศัพท์:

TSIC: 24209

Comments are closed.