บี เอส กาเม้นท์

บี เอส กาเม้นท์ ประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป อยู่ที่อำเภอสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนโรงงาน: 2-28(1)-47/40

ชื่อโรงงาน: บี เอส กาเม้นท์

ผู้ประกอบการ: นางพรรษมน ชูเวสศิริพร

ประกอบกิจการ: ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 29/21-23 หมู่
ซอย สวนหลวง ถนนพัฒนาการ
ตำบลสวนหลวง อำเภอสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์:

TSIC: 14111

Comments are closed.