บริษัท 568 จำกัด

บริษัท 568 จำกัด ประกอบกิจการอบพืชหรือเมล็ดพืชทางการเกษตร อยู่ที่อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-2(1)-3/46ลพ

ชื่อโรงงาน: บริษัท 568 จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท 568 จำกัด

ประกอบกิจการ: อบพืชหรือเมล็ดพืชทางการเกษตร

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 168 หมู่ 4
ซอย 0 ถนน0
ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง
ลำพูน 51120

โทรศัพท์: 0 5351 8198

TSIC: 10411

Comments are closed.