บริษัท 333 ไดคัสติ้ง จำกัด

บริษัท 333 ไดคัสติ้ง จำกัด ประกอบกิจการทำแบบแม่พิมพ์ มือหมุนบานเกล็ด ผลิตภัณฑ์โครงหน้าต่างบานเกล็ด อยู่ที่อำเภอจอมทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-64(9)-2/54

ชื่อโรงงาน: บริษัท 333 ไดคัสติ้ง จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท 333 ไดคัสติ้ง จำกัด

ประกอบกิจการ: ทำแบบแม่พิมพ์ มือหมุนบานเกล็ด ผลิตภัณฑ์โครงหน้าต่างบานเกล็ด

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 82/17 หมู่ 11
ซอย วิสุทธิจิตต์ ถนนเอกชัย
ตำบลจอมทอง อำเภอจอมทอง
กรุงเทพมหานคร 10150

โทรศัพท์: 02-893-7626

TSIC: 25992

Comments are closed.