บริษัท 111 เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท 111 เทคโนโลยี จำกัด ประกอบกิจการกลึง เจาะ คว้าน กัดไสเจียน หรือเชื่อมโลหะ อยู่ที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-64(13)-8/54นฐ

ชื่อโรงงาน: บริษัท 111 เทคโนโลยี จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท 111 เทคโนโลยี จำกัด

ประกอบกิจการ: กลึง เจาะ คว้าน กัดไสเจียน หรือเชื่อมโลหะ

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 86/9 หมู่ 1
ซอย ถนนพุทธมณฑลสาย 8
ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี
นครปฐม 73120

โทรศัพท์:

TSIC: 28221

Comments are closed.