บริษัท ไก่สดเซนทาโก จำกัด

บริษัท ไก่สดเซนทาโก จำกัด ประกอบกิจการฆ่าไก่และชำแหละเนื้อไก่เพื่อการส่งออก อยู่ที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-4(1)-1/24ปท

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไก่สดเซนทาโก จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไก่สดเซนทาโก จำกัด

ประกอบกิจการ: ฆ่าไก่และชำแหละเนื้อไก่เพื่อการส่งออก

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 54 หมู่ 5
ซอย ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์: 5168118

TSIC: 10111

Comments are closed.