บริษัท โอเรียนตัล เซราเทค จำกัด

บริษัท โอเรียนตัล เซราเทค จำกัด ประกอบกิจการผลิตสีที่ใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิก อยู่ที่อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

เลขทะเบียนโรงงาน: น.45(1)-1/35

ชื่อโรงงาน: บริษัท โอเรียนตัล เซราเทค จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โอเรียนตัล เซราเทค จำกัด

ประกอบกิจการ: ผลิตสีที่ใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิก

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 415 หมู่ 17
ซอย ถนนบางนา-ตราด
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง
สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์: 0 2315 3122-5

TSIC: 20221

Comments are closed.