บริษัท โรงสีหนองบัวร่วมอุดม จำกัด

บริษัท โรงสีหนองบัวร่วมอุดม จำกัด ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 200 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-9(1)-28/56นว

ชื่อโรงงาน: บริษัท โรงสีหนองบัวร่วมอุดม จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โรงสีหนองบัวร่วมอุดม จำกัด

ประกอบกิจการ: สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 200 เกวียน/วัน

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 67 หมู่ 1
ซอย ถนน
ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว
นครสวรรค์ 60110

โทรศัพท์:

TSIC: 10611

Comments are closed.