บริษัท แซด คูโรดา (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท แซด คูโรดา (ไทยแลนด์) จำกัด ประกอบกิจการทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เช่น ภาชนะบรรจุชิ้นส่วนที่ใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อยู่ที่อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เลขทะเบียนโรงงาน: ข3-53(1)-1/42อย

ชื่อโรงงาน: บริษัท แซด คูโรดา (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท แซด คูโรดา (ไทยแลนด์) จำกัด

ประกอบกิจการ: ทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เช่น ภาชนะบรรจุชิ้นส่วนที่ใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 1/24 หมู่ 5
ซอย ถนน
ตำบลคานหาม อำเภออุทัย
พระนครศรีอยุธยา 13210

โทรศัพท์: 035-330066-8

TSIC: 22210

Comments are closed.