บริษัท แคลเทค จำกัด

บริษัท แคลเทค จำกัด ประกอบกิจการทำดอกไม้จากผ้า อยู่ที่อำเภอบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนโรงงาน: 2-87(4)-9/33

ชื่อโรงงาน: บริษัท แคลเทค จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท แคลเทค จำกัด

ประกอบกิจการ: ทำดอกไม้จากผ้า

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 116-118-120 หมู่
ซอย ศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ ถนนลาดพร้าว
ตำบลคลองจั่น อำเภอบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์:

TSIC: 32901

Comments are closed.