บริษัท เอ็นอีซี แพลทฟอมส์ไทย จำกัด

บริษัท เอ็นอีซี แพลทฟอมส์ไทย จำกัด ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์ (POBA,KEY TELEPHONE,KEY SERVICE UNIT) อยู่ที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เลขทะเบียนโรงงาน: ส3-72-2/32ปท

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็นอีซี แพลทฟอมส์ไทย จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอ็นอีซี แพลทฟอมส์ไทย จำกัด

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์ (POBA,KEY TELEPHONE,KEY SERVICE UNIT)

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 60/81 หมู่ 19
ซอย เขตอุตสาหกรรม บริษัท นวนคร จำกัด ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์: 02-5292112

TSIC: 26402

Comments are closed.