บริษัท เอส พี ไอ แดนนิ่ง จำกัด

บริษัท เอส พี ไอ แดนนิ่ง จำกัด ประกอบกิจการโรงงานห้องเย็น อยู่ที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

เลขทะเบียนโรงงาน: น.สป.7(1)-1/31

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอส พี ไอ แดนนิ่ง จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอส พี ไอ แดนนิ่ง จำกัด

ประกอบกิจการ: โรงงานห้องเย็น

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 275 นิคมฯ บางปู หมู่ 4
ซอย ถนน
ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์: 3240560-3

TSIC: 10491

Comments are closed.