บริษัท เอพี บางกอก โพลี ฟิล์ม จำกัด

บริษัท เอพี บางกอก โพลี ฟิล์ม จำกัด ประกอบกิจการผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติก แผ่นพลาสติก รีดเส้น ขึ้นรูปพลาสติก อยู่ที่อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-53(5)-95/56สค

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอพี บางกอก โพลี ฟิล์ม จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอพี บางกอก โพลี ฟิล์ม จำกัด

ประกอบกิจการ: ผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติก แผ่นพลาสติก รีดเส้น ขึ้นรูปพลาสติก

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 109 หมู่ 7
ซอย เพชรเกษม 124 ถนนเพชรเกษม
ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
สมุทรสาคร 74130

โทรศัพท์:

TSIC: 22220

Comments are closed.