บริษัท เอช.ซี.อาร์.กรุงเทพฯ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เอช.ซี.อาร์.กรุงเทพฯ (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกิจการหั่นผสมรีด ตัดยาง อยู่ที่อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-52(2)-6/49สค

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอช.ซี.อาร์.กรุงเทพฯ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอช.ซี.อาร์.กรุงเทพ ฯ (ประเทศไทย) จำกัด

ประกอบกิจการ: หั่นผสมรีด ตัดยาง

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 230/5,230/6 หมู่ 2
ซอย วิรุณราษฎร์ ถนนเศรษฐกิจ 1
ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
สมุทรสาคร 74130

โทรศัพท์: 02-8101244

TSIC: 22191

Comments are closed.