บริษัท เวียงพานคอนกรีต จำกัด

บริษัท เวียงพานคอนกรีต จำกัด ประกอบกิจการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตภัณฑ์คอนกรีต อยู่ที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-58(1)-200/55ชร

ชื่อโรงงาน: บริษัท เวียงพานคอนกรีต จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เวียงพานคอนกรีต จำกัด

ประกอบกิจการ: ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตภัณฑ์คอนกรีต

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 0 หมู่ 11
ซอย ถนนพหลโยธิน
ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย
เชียงราย 57220

โทรศัพท์:

TSIC: 23953

Comments are closed.