บริษัท เวลมาร์ท จำกัด

บริษัท เวลมาร์ท จำกัด ประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 32 เครื่อง) อยู่ที่อำเภอบางกอกใหญ่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนโรงงาน: 2-28(1)-146/38

ชื่อโรงงาน: บริษัท เวลมาร์ท จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เวลมาร์ท จำกัด

ประกอบกิจการ: ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 32 เครื่อง)

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 878/43-46 หมู่
ซอย จรัญสนิทวงศ์ 13 ถนนจรัญสนิทวงศ์
ตำบลวัดท่าพระ อำเภอบางกอกใหญ่
กรุงเทพมหานคร 10600

โทรศัพท์: 4120783

TSIC: 14111

Comments are closed.