บริษัท เบนซ์ตลิ่งชั่น จำกัด

บริษัท เบนซ์ตลิ่งชั่น จำกัด ประกอบกิจการซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์ อยู่ที่อำเภอตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-95(1)-36/40

ชื่อโรงงาน: บริษัท เบนซ์ตลิ่งชั่น จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เบนซ์ตลิ่งชั่น จำกัด

ประกอบกิจการ: ซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 72/9 หมู่ 7
ซอย ถนนบรมราชินี
ตำบลตลิ่งชัน อำเภอตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร 10170

โทรศัพท์:

TSIC: 33121

Comments are closed.