บริษัท เชียงใหม่ชลหั่ว จำกัด

บริษัท เชียงใหม่ชลหั่ว จำกัด ประกอบกิจการอบลำใยแห้ง อยู่ที่อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-2(1)-1/45ลพ

ชื่อโรงงาน: บริษัท เชียงใหม่ชลหั่ว จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เชียงใหม่ชลหั่ว จำกัด

ประกอบกิจการ: อบลำใยแห้ง

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 268/1 หมู่ 3
ซอย ถนน
ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง
ลำพูน 51120

โทรศัพท์:

TSIC: 10411

Comments are closed.