บริษัท เจิ้งไท่ อินดัสทรี จำกัด

บริษัท เจิ้งไท่ อินดัสทรี จำกัด ประกอบกิจการผลิตอะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์ อยู่ที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

เลขทะเบียนโรงงาน: จ2-72-1/39สค

ชื่อโรงงาน: บริษัท เจิ้งไท่ อินดัสทรี จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เจิ้งไท่ อินดัสทรี จำกัด

ประกอบกิจการ: ผลิตอะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ หมู่
ซอย ถนน
ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร
สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์:

TSIC: 26402

Comments are closed.