บริษัท เจริญภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ (นครสวรรค์) จำกัด

บริษัท เจริญภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ (นครสวรรค์) จำกัด ประกอบกิจการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ อยู่ที่อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-58(1)-180/55นว

ชื่อโรงงาน: บริษัท เจริญภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ (นครสวรรค์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เจริญภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ (นครสวรรค์) จำกัด

ประกอบกิจการ: ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 149/1 หมู่ 1
ซอย ถนน
ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว
นครสวรรค์ 60110

โทรศัพท์:

TSIC: 23953

Comments are closed.