บริษัท เขาค้อ วินด์ พาวเวอร์ จำกัด

บริษัท เขาค้อ วินด์ พาวเวอร์ จำกัด ประกอบกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า กำลังการผลิต 60 เมกะวัตต์ อยู่ที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-88-36/53พช

ชื่อโรงงาน: บริษัท เขาค้อ วินด์ พาวเวอร์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เขาค้อ วินด์ พาวเวอร์ จำกัด

ประกอบกิจการ: ผลิตพลังงานไฟฟ้า กำลังการผลิต 60 เมกะวัตต์

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ หมู่
ซอย ถนน
ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ
เพชรบูรณ์ 67270

โทรศัพท์:

TSIC: 35101

Comments are closed.