บริษัท เกส เทค จำกัด

บริษัท เกส เทค จำกัด ประกอบกิจการพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น แผ่นป้ายประจำเครื่อง (Name Plate) ฉลาก (Label) เป็นต้น อยู่ที่อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-41(1)-32/57ปท

ชื่อโรงงาน: บริษัท เกส เทค จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เกส เทค จำกัด

ประกอบกิจการ: พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น แผ่นป้ายประจำเครื่อง (Name Plate) ฉลาก (Label) เป็นต้น

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 33 หมู่ 13
ซอย ถนนเลียบกาญจนาภิเษก
ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา
ปทุมธานี 12130

โทรศัพท์:

TSIC: 17092

Comments are closed.